Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

executive-pisut-59

executive-korakot-59

executive-Surasak110160

วาระงานผู้บริหาร

Meeting Room

executive assign

ทำเนียบส่วนราชการ จังหวัดบึงกาฬ 

buengkan phone book2560

แผนพัฒนาจังหวัด

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แถลงผลงาน 1 ปี จังหวัดบึงกาฬ

buengkan-summary 

buengkan-subdistrict

bkn-gov-proj

thai-gov-2559

risk-management

pray

national reform

bkn-ITA-calendar-61

 

 

สังคม ออนไลน์
facebook-redcross-buengkan
facebook-buengkan

 

 

 

 

 pictureintro1
 damrongtham-icon
5million 
IMAGE
IMAGE
IMAGE

theKing9

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

buengka banner hqdefault
buengkan rspgr banner2560
buengkan rspgr New2560
vision2560
zone mahadthai
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการ ประจำสัปดาห์
ศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สำหรับเจ้าหน้าที่
คลังข่าวมหาดไทย
สถิติข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Video Streaming
คู่มือการใช้งานการถ่ายทอดสอการประชุมผ่านระบบ Video Streaming
รายการมหาดไทยชวนรู้
ศูนยฺ์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
agri2
เมนูมุมอาเซียน
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
asean-guru-book

 zone link

Goverment Channel
บทความ คำสั่ง คำพิพากษาของศาลปกครอง ที่น่าสนใจ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
สรุปการประชุม ครม.
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
พรบ.การอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชน
การยางแห่งประเทศไทย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
มาตรา 100-103
GES แบบสอบถามออนไลน์
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
banner-transpos-azurewebsites
banner-depa
banner-phan2561