Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

executive-sanit 

executive-korakot-62

executive-narukcha

วาระงานผู้บริหาร

executive assign 

bkn-Defend

bkn-bookphon-2561

Meeting Room

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Command Buengkan Munu Left

แถลงผลงาน 1 ปี จังหวัดบึงกาฬ

buengkan-summary 

buengkan-subdistrict

bkn-gov-proj

thai-gov-2559

risk-management

pray

national reform

bkn-ITA-calendar-61

 

 

สังคม ออนไลน์
facebook-redcross-buengkan
facebook-buengkan
 
QA

 

 

 

 

buengkan plan-2561
welcome2-3

 

IMAGE
IMAGE

 

 damrongtham-icon

theKing9

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

buengka banner hqdefault
buengkan rspgr banner2560
buengkan rspgr New2560
zone mahadthai
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการ ประจำสัปดาห์
ศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สำหรับเจ้าหน้าที่
moi complain-61
คลังข่าวมหาดไทย
สถิติข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Video Streaming
คู่มือการใช้งานการถ่ายทอดสอการประชุมผ่านระบบ Video Streaming
รายการมหาดไทยชวนรู้
ศูนยฺ์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
agri2
CitizenKnowledge
เมนูมุมอาเซียน
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
asean-guru-book

 zone link

Goverment Channel
บทความ คำสั่ง คำพิพากษาของศาลปกครอง ที่น่าสนใจ
161530
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
สรุปการประชุม ครม.
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
พรบ.การอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชน
การยางแห่งประเทศไทย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
มาตรา 100-103
GES แบบสอบถามออนไลน์
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
banner-transpos-azurewebsites
banner-depa
article phan
Banner AIPA