Get Adobe Flash player

 

 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

ลำดับ

หนังสือ

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ประกาศ

1

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก.0017.3/ว669 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

acrobat 22/03/2561