Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

executive-pisut-59

executive-korakot-59

executive-Surasak110160

วาระงานผู้บริหาร

Meeting Room

executive assign 

bkn-bookphon-2561

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แถลงผลงาน 1 ปี จังหวัดบึงกาฬ

buengkan-summary 

buengkan-subdistrict

bkn-gov-proj

thai-gov-2559

risk-management

pray

national reform

bkn-ITA-calendar-61

 

 

สังคม ออนไลน์
facebook-redcross-buengkan
facebook-buengkan

 

 

 

 

 buengkan plan-2561
 damrongtham-icon
5million 
IMAGE
IMAGE
IMAGE

theKing9

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

buengka banner hqdefault
buengkan rspgr banner2560
buengkan rspgr New2560
zone mahadthai
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการ ประจำสัปดาห์
ศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สำหรับเจ้าหน้าที่
moi complain-61
คลังข่าวมหาดไทย
สถิติข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Video Streaming
คู่มือการใช้งานการถ่ายทอดสอการประชุมผ่านระบบ Video Streaming
รายการมหาดไทยชวนรู้
ศูนยฺ์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
agri2
เมนูมุมอาเซียน
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
asean-guru-book

 zone link

Goverment Channel
บทความ คำสั่ง คำพิพากษาของศาลปกครอง ที่น่าสนใจ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
สรุปการประชุม ครม.
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
พรบ.การอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชน
การยางแห่งประเทศไทย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
มาตรา 100-103
GES แบบสอบถามออนไลน์
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
banner-transpos-azurewebsites
banner-depa
banner-phan2561

 

ผลการออกวางวัลฉลากการกุศลงานกาชาดและงานยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2556

 

รางวัลที่ 1   ได้แก่ หมายเลข 080871
รางวัลที่ 2 ครั้งที่1 ได้แก่ หมายเลข 082272
  ครั้งที่2 ได้แก่ หมายเลข 087208
รางวัลที่ 3
ครั้งที่1 ได้แก่ หมายเลข 041756
  ครั้งที่2 ได้แก่ หมายเลข 086721
  ครั้งที่3 ได้แก่ หมายเลข 042162
  ครั้งที่4 ได้แก่ หมายเลข 098440
  ครั้งที่5 ได้แก่ หมายเลข 073960
  ครั้งที่6 ได้แก่ หมายเลข 036334
  ครั้งที่7 ได้แก่ หมายเลข 030642
  ครั้งที่8 ได้แก่ หมายเลข 053095
  ครั้งที่9 ได้แก่ หมายเลข 073559
  ครั้งที่10 ได้แก่ หมายเลข 095270
รางวัลที่ 4 ครั้งที่1 ได้แก่ หมายเลข 002226
  ครั้งที่2 ได้แก่ หมายเลข 033817
  ครั้งที่3 ได้แก่ หมายเลข 090120
  ครั้งที่4 ได้แก่ หมายเลข 009630
  ครั้งที่5 ได้แก่ หมายเลข 040966
  ครั้งที่6 ได้แก่ หมายเลข 064890
  ครั้งที่7 ได้แก่ หมายเลข 063922
  ครั้งที่8 ได้แก่ หมายเลข 087169
  ครั้งที่9 ได้แก่ หมายเลข 014011
  ครั้งที่10 ได้แก่ หมายเลข 016688
รางวัลที่ 5 ครั้งที่1 ได้แก่ หมายเลข 030174
  ครั้งที่2 ได้แก่ หมายเลข 095680
  ครั้งที่3 ได้แก่ หมายเลข 087923
  ครั้งที่4 ได้แก่ หมายเลข 050823
  ครั้งที่5 ได้แก่ หมายเลข 005820
  ครั้งที่6 ได้แก่ หมายเลข 021330
  ครั้งที่7 ได้แก่ หมายเลข 056910
  ครั้งที่8 ได้แก่ หมายเลข 083936
  ครั้งที่9 ได้แก่ หมายเลข 096042
  ครั้งที่10 ได้แก่ หมายเลข 037167
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่1 ได้แก่ หมายเลข 896
  ครั้งที่2 ได้แก่ หมายเลข 945

 

ดาวน์โหลดเอกสาร