Get Adobe Flash player

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดบึงกาฬ

 ปี 2564

ลำดับ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

1 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 acrobat 17/11/2563

 ปี 2563

ลำดับ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

10 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2563 acrobat 8/10/2563
9 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 09/2563 acrobat 21/09/2563
8 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 08/2563 acrobat 26/08/2563
7 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 07/2563 acrobat 17/07/2563
6 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 06/2563 acrobat 9/06/2563
5 หนังสือยกเลิกการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 05/2563 acrobat 20/05/2563
4 หนังสือการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 04/2563 acrobat 23/04/2563
3      
2 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 02/2563 acrobat 24/02/2563
1 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 01/2563 acrobat 28/01/2563

 ปี 2562

ลำดับ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

12 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2562 acrobat 19/12/2562
11 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2562 acrobat 19/11/2562
10 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2562 acrobat  
9 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 9/2562 acrobat 20/09/2562
8 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 8/2562 acrobat 21/08/2562
7 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2562 acrobat 24/07/2562
6 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2562 acrobat 21/06/2562
5 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2562 acrobat 22/05/2562
4 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2562 acrobat 24/04/2562
3 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2562 acrobat 15/03/2562
2 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 2/2562 acrobat 22/02/2562
1 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 1/2562 acrobat 17/01/2562

 

 

 ปี 2561

ลำดับ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

1 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 1/2561 acrobat 23/01/2561
2 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 2/2561 acrobat 22/02/2561
3 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2561 acrobat 20/03/2561
4 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2561 acrobat 20/04/2561
5 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2561 acrobat 22/05/2561
6 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2561 acrobat 25/06/2561
7 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2561 acrobat 25/07/2561
8 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 8/2561 acrobat 29/08/2561
9 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 9/2561 acrobat 21/09/2561
10 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2561 acrobat 21/09/2561
11 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2561 acrobat 21/09/2561
12 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2561 acrobat 25/09/2561

 

 ปี 2560

ลำดับ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

1 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 1/2560 acrobat 19/01/2560
2 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 2/2560 acrobat 22/02/2560
3 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2560 acrobat 24/03/2560
4 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2560 acrobat 21/04/2560
5 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2560 acrobat 17/05/2560
6 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2560 acrobat 16/06/2560
7 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2560 acrobat 20/07/2560
8 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 8/2560 acrobat 21/08/2560
9 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 9/2560 acrobat 20/09/2560
10

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10 /2560

acrobat 27/10/2560
11

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2560

acrobat 24/11/2560
12

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2560

acrobat 20/12/2560

 ปี 2559

 

ลำดับ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

12 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2559 acrobat 20/12/2559
11 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2559 acrobat 16/11/2559
10 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2559 acrobat 19/10/2559
9 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 9/2559 acrobat 20/09/2559
8 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 8/2559 acrobat 18/08/2559
7 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2559 acrobat 14/07/2559
6 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2559 acrobat 14/06/2559
5 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2559 acrobat 18/05/2559
4 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2559 acrobat 18/04/2559
3 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2559 acrobat 10/03/2559
2 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 2/2559 acrobat 10/02/2559
1 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 1/2559 acrobat 18/01/2559

 

  

 ปี 2558

 

ลำดับ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

12 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2558 acrobat 21/12/2558
11 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2558 acrobat 17/11/2558
10 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2558 acrobat 17/11/2558
9 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 09/2558 acrobat 17/11/2558
8 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 08/2558 acrobat 17/11/2558
7 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 07/2558 acrobat 17/07/2558
6 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 06/2558 acrobat 14/06/2558 
5 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 05/2558 acrobat 19/05/2558
4 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 04/2558 acrobat 17/04/2558
3 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 03/2558 acrobat 18/03/2558
2 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 02/2558 acrobat 18/02/2558
1 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 01/2558 acrobat 15/01/2558

 ปี 2557

 

ลำดับ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

12 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2557 acrobat 16/12/2557
11 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2557 acrobat 20/11/2557
10 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2557 acrobat 15/10/2557
9 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 9/2557 acrobat  
8 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 8/2557 acrobat  
7 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2557 acrobat

21/07/2557

6 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2557 acrobat

11/06/2557

5 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2557 acrobat

19/05/2557

4 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2557 acrobat

17/04/2557

3 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2557 acrobat  
2 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 2/2557 acrobat 11/02/2557
1 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 1/2557 acrobat 13/01/2557

 ปี 2556

 

ลำดับ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

10 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2556 acrobat 17/12/2556
9 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2556  acrobat 20/08/2556
8 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2556  acrobat 20/08/2556
7 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2556  acrobat 20/08/2556
6 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2556 
acrobat 25/06/2556
5 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2556  acrobat 25/06/2556
4 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2556  acrobat 25/06/2556
3 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2556  acrobat 25/06/2556
2 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2556  acrobat 25/06/2556
1 หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2555 acrobat 25/06/2556