Get Adobe Flash player

ปฎิทินการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ

ประจำปี 2564

Meeting of Buenkan 2564

 

ประจำปี 2561

ครั้งที่

กำหนดการประชุม

ครั้งที่

กำหนดการประชุม

1

วันอังคาร ที่ 30 เดือนมกราคม 2561

7

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561

2

วันอังคาร ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

8

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561

3

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561

9

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561

4

วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

10

วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

5

วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561

11

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561

6

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561

12

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561

 

ประจำปี 2560

ครั้งที่

กำหนดการประชุม

ครั้งที่

กำหนดการประชุม

1

วันจันทร์ ที่ 30 เดือนมกราคม 2560

7

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560

2

วันจันทร์ ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

8

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560

3

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560

9

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560

4

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560

10

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560

5

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560

11

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560

6

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560

12

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560

 

ประจำปี 2559

 

buengkan-2559 

  

ประจำปี 2558

ครั้งที่

กำหนดการประชุม

ครั้งที่

กำหนดการประชุม

1

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนมกราคม 2558

7

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558

2

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

8

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558

3

วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558

9

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558

4

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2558

10

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558

5

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558

11

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

6

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2558

12

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558

 

 

ประจำปี ๒๕๕๗

 

ครั้งที่

กำหนดการประชุม

ครั้งที่

กำหนดการประชุม

1

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมกราคม 2557

7

วันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557

2

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

8

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2557

3

วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557

9

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557

4

วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557

10

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557

5

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557

11

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557

6

วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557

12

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2557