Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
01-04-61 12.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อำเภอบุ่งคล้า เขียนโดย Super User 31
01-04-61 เวลา 09.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 20
02-04-61 09.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดโครง "รักการอ่าน" เขียนโดย Super User 35
02-04-61 เวลา 10.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะต้นทาง อำเภอศรีวิไล เขียนโดย Super User 18
03-04-61 เวลา 11.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ อำเภอเซกา เขียนโดย Super User 20
03-04-61 เวลา 13.30 น. นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด(Way Of Life) ณ อ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 16
04-04-61 เวลา 09.30 น. นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน และการปรามบปรามการทุจริต เขียนโดย Super User 27
05-04-61 เวลา 09.00 น. นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 10
05-04-61 เวลา 11.00 น.นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด(Way Of Life) ณ อ.โซ่พิสัย และ อ.ปากคาด เขียนโดย Super User 14
06-04-61 เวลา 09.29 น. จังหวัดบึงกาฬจัดพิธีถวายราชสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 14