Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
01-04-61 12.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อำเภอบุ่งคล้า เขียนโดย Super User 95
01-04-61 เวลา 09.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 83
01-06-2561 เวลา 10.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการอพยพคนพิการในสถาณการณ์ภัยพิบัติจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 75
01-06-2561 เวลา 10.45 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วม และถนนชำรุด เขียนโดย Super User 74
02-04-61 09.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดโครง "รักการอ่าน" เขียนโดย Super User 93
02-04-61 เวลา 10.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะต้นทาง อำเภอศรีวิไล เขียนโดย Super User 87
02-06-2561 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดผักตบชวาวัชพืช และปรับภูมิทัศน์ เขียนโดย Super User 89
03-04-61 เวลา 11.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ อำเภอเซกา เขียนโดย Super User 69
03-04-61 เวลา 13.30 น. นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด(Way Of Life) ณ อ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 57
04-04-61 เวลา 09.30 น. นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน และการปรามบปรามการทุจริต เขียนโดย Super User 109