Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (ตำแหน่ง พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล) เขียนโดย สนจ.บก. 115
ประกาศการขอเปลี่ยนแปลงการเช่าที่ดินราชพัสดุ เขียนโดย สนจ.บก. 42
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง เขียนโดย สนจ.บก. 340
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง เขียนโดย สนจ.บก. 622
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง เขียนโดย สนจ.บก. 885
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล เขียนโดย สนจ.บก. 117
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง"การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม)" เขียนโดย สนจ.บก. 146
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง"การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง)" เขียนโดย สนจ.บก. 396
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง"การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ทั่วไป)" เขียนโดย สนจ.บก. 421
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง"การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ทั่วไป)" เขียนโดย สนจ.บก. 215