Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
04-06-2561 เวลา 14.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นปรพธานการประชุมเตรียมการดำเนินงาน โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เขียนโดย Super User 39
05-04-61 เวลา 09.00 น. นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 25
05-04-61 เวลา 11.00 น.นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด(Way Of Life) ณ อ.โซ่พิสัย และ อ.ปากคาด เขียนโดย Super User 28
05-06-2561 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานกิจกรรม ปล่อยพันธ์ปลา ปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ภายใต้แนวคิด "บึงกาฬคนรุ่นใหม่ หัวใจสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User 38
06-04-61 เวลา 09.29 น. จังหวัดบึงกาฬจัดพิธีถวายราชสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 33
06-06-2561 เวลา 10.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะต้นทางฯ เขียนโดย Super User 42
07-04-61 เวลา 12.00 น. นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหากองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอเมืองบึงกาฬ เขียนโดย Super User 22
07-05-2561 เวลา 14.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย Super User 11
07-06-2561 เวลา 10.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด เขียนโดย Super User 35
07-06-2561 เวลา 11.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบเงินทนกู้ยืมประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลแก่ผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 40