Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
08-03-61 เวลา 09.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ต้อนรับ พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะฯ เขียนโดย Super User 81
08-05-2561 เวลา 13.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อออง เขียนโดย Super User 15
08-05-2561 เวลา 16.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์ประสานงานชุมชนเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหิน เขียนโดย Super User 23
10-05-2561 คณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 18
10-05-2561 เวลา 10.00 น. คณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE เดินทางมาติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 20
11-04-61 เวลา 09.03 น. นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เปิดศูนย์อำนวยการความสะดวกและความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2561 เขียนโดย Super User 25
11-04-61 เวลา 10.30 น. นายนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 27
11-04-61 เวลา 15.00 น. จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561 เขียนโดย Super User 38
11-05-2561 เวลา 08.09 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 40
11-06-2561 เวลา 10.30 น. ท่านบุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ แห่ง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมอำลา นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 64