Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง"บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี" เขียนโดย สนจ.บก. 218
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง"รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล(สอบคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี" เขียนโดย สนจ.บก. 155
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง"รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี" เขียนโดย สนจ.บก. 224
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 1650
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พ.ศ.2558 (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอเมืองบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 1482
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย สนจ.บก. 19
ประชาสัมพันธ์"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ" เขียนโดย สนจ.บก. 38
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เขียนโดย Super User 134
รับสมัครทุนการศึกษา โครงการ"ทุนประวัติรุ่งเรือง"ประจำปีการศึกษา2560 เขียนโดย สนจ.บก. 65
รูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ 4 ปี เขียนโดย สนจ.บก. 191