Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
14-04-61 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 9
15-04-61 เวลา 09.39 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางเปิดโลก เขียนโดย Super User 14
16-04-61 เวลา 17.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งประชาชนกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 11
18-04-61 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน(ภาค6) เข้าพบ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อหารือข้อราชการ และรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 11
18-04-61 เวลา 10.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการคาวมปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 6
18-04-61 เวลา 18.00 น. นายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด(Way Of Life) ณ อ.ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 6
19-03-61 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ บุญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเข้าหารือข้อราชการ เขียนโดย Super User 33
19-03-61 เวลา 13.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ตามแผนพัฒนาชนบทตามแนวทางพระราชดำริ เขียนโดย Super User 34
19-03-61 เวลา 16.00 น. งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ปี เขียนโดย Super User 48
19-04-61 เวลา 10.00 น. นายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด(Way Of Life) ณ อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 8