Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
19-04-61 เวลา 14.00 น. นายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เปิดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม งานประเพณีแห่น้ำจั่นสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 11
20-03-61 เวลา 09.00 น. การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 40
20-03-61 เวลา 09.30 น. นายพรศักดิ์ เจียรนัย โฆษกคณะกรรมธิการและคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหายางพารา พร้อมกับส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 38
20-04-61 เวลา 08.00 น. นายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เปิดงานสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 8
21-03-61 เวลา 09.00 น. นายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วยนางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และคณะฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรี เขียนโดย Super User 47
21-04-61 เวลา 10.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด(Way Of Life) ณ อ.ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 2
22-03-61 เวลา 10.00 น. นายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด (Way Of Life) ณ บ้านสายปัญญา ต.เซกา อ.เซกา และบ้านท่าเรือ ต.ซาง อ. เซกา จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 38
23-03-61 เวลา 16.00 น. นายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีสักการะเจ้าแม่สองนาง(รำบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง)เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 37
23-04-61 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย Super User 11
26-03-61 เวลา 07.00 น. นายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย Super User 30