Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแถลงผลงานจังหวัดบึงกาฬ ในรอบ 1 ปี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดบึงกาฬ"

โดย นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ