Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาานราชการ 

 (ตำแหน่ง พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

 

[ประกาศจังหวัด] 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2454