Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


การจัดหยน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง (Passport) ณ จังหวัดบึงกาฬ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด 

โทร/โทรสาร 0 4249 2453