เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยส่วนราชการตัวแทนจากสำนักงาน ปปช. ร่วมหารือในการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ โดยในที่ประชุมมีมติในการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรม The One จังหวัดบึงกาฬ

2562-11-25 

 

buengkanfoot-banner61