Get Adobe Flash player

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 10 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งประชุมชี้แจงนัดหมายการลงพื้นที่โครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

 

2563-03-04 

 

buengkanfoot-banner61