10 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กค.2563 ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น รวม 2,000 ต้น โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสระน้ำ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

2563-07-10-1 2563-07-10-2 2563-07-10-3

 

 

buengkanfoot-banner61