Get Adobe Flash player

                

    วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/64โดยมี รอง ผวจ.บึงกาฬ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จากนั้นเวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรมการ จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 3/64 โดยมี รอง ผวจ.บึงกาฬ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และเวลา 13.30 น. เป็นประธานการประชุม คกก.ความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 3/64 และ คกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและและปราบปรามยาเสพติด จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 3/64 โดยมี รอง ผวจ.บึงกาฬ ส่วนราชการ อำเภอ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และเวลา 15.00 น. เข้าร่วมการประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมี รอง ผวจ.บึงกาฬ ส่วนราชการ อำเภอ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

S  6668306

S  6668309

S  6668310

S  6668311

S  6668312

S  6668313

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541