Get Adobe Flash player

                

   วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.10 น. นานสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ บริเวณหน้าวัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

 

S  753877000

S  753877001

S  753877003

S  753877004

S  753877005

S  753877006

S  753877007

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541