Get Adobe Flash player

                

   วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นานสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ สวนสาธารณะหนองบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

 

 S  754286598

S  754286599

S  754286601

S  754286602

S  754286604

S  754286605

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541