Get Adobe Flash player

                

   วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นานสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

S  754343954

S  754343955

S  754343957

S  754343958

S  754343959

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541