Get Adobe Flash player

                

   วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยมี รอง ผวจ.บึงกาฬ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง และเวลา 13.30 น. เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 โดยมี หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อ.โซ่พิสัย

 

S  8716293

S  8716294

S  8716295

S  8716296

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541