วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.เซกา จำนวน 750 ผืน โดยมี หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม อ.เซกา และเวลา 14.00 น. เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.พรเจริญ จำนวน 750 ผืน โดยมี หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม อ.พรเจริญ

 

 

S  9674842

S  9674843

S  9674844

S  9674845

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541