Get Adobe Flash player

                     

                     วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/64โดยมี รอง ผวจ.บึงกาฬ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จากนั้นเวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรมการ จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 4/64 โดยมี รอง ผวจ.บึงกาฬ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และเวลา 13.30 น. เป็นประธานการประชุม คกก.ความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 4/64 และ คกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและและปราบปรามยาเสพติด จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 4/64 โดยมี รอง ผวจ.บึงกาฬ ส่วนราชการ อำเภอ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

S  10510539

S  10510540

S  10510541

S  10510542

S  10510543

S  10510544

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451