วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี(ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 252784

252785

252786

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451