Get Adobe Flash player

                     

                     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมเพื่อเเก้ไขปัญหากรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินในพื้นที่ ทุ่งหนองผือ-หนองนาแซง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

253139

253140

253141

253142

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451