Get Adobe Flash player

                     

                     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนโครงการ "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"  และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ บ้านเกษมพัฒนา หมู่ที่  5 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดย นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

 

 39322

39323

39324

39325

39326

39327

39328

39329

39331

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451