ดาวน์โหลด


ประกอบด้วยไฟล์ ดังนี้

1.พรของพ่อ คือ มงคลที่ยิ่งใหญ่ (ไฟล์ AI)

2. กตัญญูทดแทนคุณ คือ มงคลอันวิเศษของชีวิต (ไฟล์ AI)

3.ทำตามคำสอนของพ่อ บังเกิดสุขและสิริมงคล (ไฟล์ AI)

4.บอกรักพ่อให้ก้องโลก (ไฟล์ AI)

5.ร่วมทดแทนพระคุณพ่อ เป็นมงคลชีวิต (ไฟล์ AI)

6.Jpeg low (ไฟล์ทั้งหมดเป็น Jpeg)

 

[ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพ]

[ดาวน์โหลดตัวอักษร]