Get Adobe Flash player
ดาวน์โหลด


คำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449