Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลสำคัญของหน่วยงานเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561

 

[ตรวจสอบข้อมูลสมุดโทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ ปี 2560]

 

[แบบฟอร์อมแก้ไขข้อมูล]


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449