Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


เรื่อง "รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560"

   

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2450