Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


เรื่อง การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านเข้า - ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบ ชด_1

แบบ ชด_2

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449