Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด

 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย - ลาว - เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449