Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


เรื่อง ประกาศคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

[ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี 

 

ประกาศรายชื่อทดสอบร่างกาย


ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2509