Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด

 

เรื่เรื่อง มาตราฐานหรือมาตราการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ(เพิ่มเติม)

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานตรวจสอบภายใน จังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2450