Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด

 

เรื่อง เรื่อง ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451