ประกาศจังหวัดบึงกาฬ 

 

เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดบึงกาฬ

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449