Get Adobe Flash player

 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449