Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


เรื่องการส่งมอบงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449