Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด

 

เรื่อง สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 


ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2450