Get Adobe Flash player
ดาวน์โหลด

 

เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ 2563

 

[ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2450