Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดบึกาฬ เรื่องผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

 

[ดาวน์โหลด]

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449