ดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

ดาวน์โหลดหนังสือส่ง

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449