Get Adobe Flash player

 เรื่องประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ  โทร: 0 4249 2508 - 10