Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 81
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 76
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "หนาวดีดี ที่บึงกาฬ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย สนจ.บก. 132
ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ หนาวดีดี ที่บึงกาฬ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย สนจ.บก. 118
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 9 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย สนจ.บก. 104
การจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 168
การจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 160
การจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13) เขียนโดย สนจ.บก. 107
การจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) เขียนโดย สนจ.บก. 163
การจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ตามประเกศจังหวัดบึงกาฬ (4) เขียนโดย สนจ.บก. 112