Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องชั่ง เขียนโดย สนจ.บก. 219
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องชั่ง (6) เขียนโดย สนจ.บก. 121
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย สนจ.บก. 308
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 468
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ระยะที่ 2) เขียนโดย สนจ.บก. 480
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดภูกระแต-ด่านศุลกากร (ช่วงที่ 2) เขียนโดย สนจ.บก. 405
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 129
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 111
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ ประกวดราคาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 329
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย สนจ.บก. 78