Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ระยะที่ 2) เขียนโดย สนจ.บก. 540
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดภูกระแต-ด่านศุลกากร (ช่วงที่ 2) เขียนโดย สนจ.บก. 446
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 163
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 147
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ ประกวดราคาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 365
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 43
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย สนจ.บก. 137
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 245
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 (แขวงทางหลวงบึงกาฬ) เขียนโดย สนจ.บก. 153
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 228