Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 209
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 (แขวงทางหลวงบึงกาฬ) เขียนโดย สนจ.บก. 83
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 198
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 116
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 119
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 122
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย สนจ.บก. 141
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และช่องระบายน้ำ บริเวณศูนย์ราชการ) เขียนโดย สนจ.บก. 61
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัด 3 ตัว เขียนโดย สนจ.บก. 177
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและอาคารหอประชุมและบริเวณโดยรอบ เขียนโดย สนจ.บก. 220