Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 153
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 156
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 32
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 27
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 162
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย สนจ.บก. 174
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน "หนาวดีดี ที่บึงกาฬ" ประจำปี 2564 เขียนโดย สนจ.บก. 161
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "หนาวนี้...เยือนบึงกาฬ..." เขียนโดย สนจ.บก. 181
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และช่องระบายน้ำ บริเวณศูนย์ราชการ) เขียนโดย สนจ.บก. 97
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการออกแบบและผลิตสื่อ วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชนทีองเทีายวและเผยแพร่ทางสื่อโซเซียล โทรทัศน์ รถไฟฟ้า และป้ายบิลบอร์ด กิจกรรม ผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย เขียนโดย สนจ.บก. 1