Get Adobe Flash player
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

 

 เรื่อง  สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]