Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

 

 เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปเพื่อใช้ในราชการโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ(พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

 

[ดาวน์โหลดประกาศ]