Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

 เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบตลาดสินค้ากระเกษตร ที่ 1 กิจกรรมวันยางพาราและกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561

 

[ดาวน์โหลดประกาศ]

 

 

................................................................................................................................................

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

โทร : 0 4249 2449