Get Adobe Flash player

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.๑๒๐+๑๐๑ - กม.๑๒๒+๗๕๓ RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๔ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด